PUNKCHART FILMS

Z mesta do mesta

From Town to Town >< 13 x 26 min. >< 2010 >< SK >< dokumentárny seriál

réžia: Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík, Marek Kuboš, Mátyás Prikler, Iveta Grófová

produkcia: Punkchart films (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)

Diel prvý – Košice / Diel druhý – Dolný Kubín / Diel tretí – Martin / Diel štvrtý – Kežmarok / Diel piaty – Vysoké Tatry / Diel šiesty – Medzilaborce / Diel siedmy – Levoča / Diel ôsmy – Komárno / Diel deviaty – Trenčín / Diel desiaty – Handlová / Diel jedenásty – Svidník / Diel dvanásty – Piešťany / Diel trinásty – Trnava

Masahiko je japonský novinár a herec, žijúci na Slovensku. Ako človek pochádzajúci z inej kultúry nás prevedie rôznymi slovenskými mestami a regiónmi. Originálnym pohľadom naruší stereotypy vo vnímaní zvykov a tradícií a spoločne s sami sa pokúsi nájsť odpovede na to, prečo sme takí, akí sme.

televízna premiéra: RTVS / 2011

podpora:
Audiovizuálny fond