PUNKCHART FILMS

Posol získava cenu na podujatí Arras Days

Posol, pripravovaný projekt režiséra / producenta Ivana Ostrochovský, bol úspešne odprezentovaný na profesionálnej platforme FF Arras (6. – 15. novembra 2015) vo Francúzsku – Arras Days. 

Posol získal Cenu CNC za najlepší projekt vo výške 10.000 EUR. Ostrochovského hraný debut, Koza (2015), bol takisto premietaný v rámci festivalového programu .

Posol hovorí príbeh dvoch mladých študentov rímsko-katolíckeho seminár v 80. rokoch v Československu a ich konfrontáciou sa s cirkvou infiltrovanou ŠTB. Bol takisto prezentovaný v rámci podujatia Connecting Cottbus (10. – 11. november 2015) počas FF Cottbus v Nemecku, ako i na Pitch & Feedback (7. júl 2015) v rámci MFF Karlove Vary v Česku.