PUNKCHART FILMS

Guard

Garda >< 70 min. >< SK / CZ >< documentary >< post-production

director: Ivan Ostrochovský
scriptwriter: Martin Šmokscript editor: Marek Leščák

production: Punkchart films (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), endorfilm (CZ), Barbarella production (SK)

A full-length documentary film, aiming to depict a sensitive period of Slovak history from the WWII through the lense of an organization, that it no longer supported by its former members. Celovečerný dokumentárny film, ktorý sa pokúsi zmapovať citlivé obdobie slovenskej histórie z obdobia druhej svetovej vojny cez organizáciu,  ku ktorej sa dodnes jej členovia oficiálne nehlásia. Hlinka’s Guard and its members through Slovak history and Slovak mentality.

expected release: June 2015

support:
Slovak Audiovisual Fund >< State Cinematography Fund