PUNKCHART FILMS

Celluloid Country

Celluloid Country >< 9 x 26 min. >< 2011 / 2012 >< SK >< dokumentárny seriál

réžia: Martin Šulík, Ivan Ostrochovský, Filip Fabián
scenár: Martin Šulík, Ivan Ostrochovský
dramaturgia: Marek Leščák, Mária Ferenčuhová, Mária Šnircová
kamera: Pavol Pekarčík, Oto Vojtičko
strih: Pavol Pekarčík, Braňo Gotthardt, Zuzana Cséplő, Peter Morávek

produkcia: Punkchart films (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Slovenský filmový ústav (SK)

Diel prvý – Nadšení amatéri
 / Diel druhý – Osamelí bežci / Diel tretí – Prvé hrané filmy / Diel štvrtý – Nástup
 / Diel piaty – Úderníci filmu / Diel šiesty – Šesťdesiate roky / Diel siedmy – Normalizácia / Diel ôsmy – 89 – 95 / Diel deviaty – Generácia 90

Seriál dokumentárnych filmov sa pokúsi prerozprávať históriu dokumentárneho filmu súvisiacu s dnešným územím a kontextom Slovenska. Nepôjde len o izolované dejiny dokumentárneho filmu ako takého, zloženého zo zoznamu tvorcov a diel zasadených do vysvetľujúceho kontextu. Seriál má ambíciu predostrieť určitý koncept audiovizuálnej pamäti nášho priestoru.

slávnostná premiéra: 27. 10. 2012, Kino Lumière Bratislava, SR (Nadšení amatéri, Osamelí bežci, Nástup)
televízna premiéra: RTVS / Nadšení amatéri – 17. 11. 2012, 20:50 / Osamelí bežci – 24. 11. 2012, 21:25 / Prvé hrané filmy – 1. 12. 2012, 21:00 / Nástup – 8. 12. 2012, 21:00 / Úderníci filmu (1948 – 1955) – 15. 12. 2012, 20:55

podpora:
Audiovizuálny fond